PDF פרוטוקול הסרת צא”פ על סוזי עוזסיני ארניה ששיחדה מינית את אפי נוה אצל שמואל מלמד – טיעונים מדהימים של אמיר מלמד מול ארז אלוש

אמיר מלמד אב גרוש ופעיל פוליטי בתנועה למען איכות השפיטה התייצב אצל השופט שמואל מלמד בתאריך 25/11/2022 לדיון בנושא הסרת צו איסור פרסום על שמה של סוזי עוזסיני ארניה, מי שנתנה שוחד מיני לאפי נוה לקידום בעלה השופט רפי ארניה. הופעתו היתה מדהימה ואיכותית, וטיעוניו היו מלומדים ומנומקים לעילא ולעילא.   קיראו את הפרוטוקול איזו […]

The post PDF פרוטוקול הסרת צא”פ על סוזי עוזסיני ארניה ששיחדה מינית את אפי נוה אצל שמואל מלמד – טיעונים מדהימים של אמיר מלמד מול ארז אלוש appeared first on עדנה קרנבל.

אמיר מלמד אב גרוש ופעיל פוליטי בתנועה למען איכות השפיטה התייצב אצל השופט שמואל מלמד בתאריך 25/11/2022 לדיון בנושא הסרת צו איסור פרסום על שמה של סוזי עוזסיני ארניה, מי שנתנה שוחד מיני לאפי נוה לקידום בעלה השופט רפי ארניה. הופעתו היתה מדהימה ואיכותית, וטיעוניו היו מלומדים ומנומקים לעילא ולעילא.   קיראו את הפרוטוקול איזו […]

The post PDF פרוטוקול הסרת צא”פ על סוזי עוזסיני ארניה ששיחדה מינית את אפי נוה אצל שמואל מלמד – טיעונים מדהימים של אמיר מלמד מול ארז אלוש appeared first on עדנה קרנבל.