תפירת תיק גואל רצון 1: הנשים היו נימפומניות. הכניסו הנשים בעל כורחן למעונות נשים מוכות, חטפו להן את הילדים למוסדות רווחה ופיתו אותן להעיד תמורת דירה ומענק של מיליון ש”ח
היום יום ההולדת של גואל רצון.  הוא נולד ב 19/9/1950.  הוא הועמד לדין על שעבוד נשים והחזקת נשים בתנאי …

תפירת תיק גואל רצון 1: הנשים היו נימפומניות. הכניסו הנשים בעל כורחן למעונות נשים מוכות, חטפו להן את הילדים למוסדות רווחה ופיתו אותן להעיד תמורת דירה ומענק של מיליון ש”ח לקריאה »