שוד המזונות בבד”ר 3: ניל הנדל “איך מכשירים הפליה נגד גברים בבית דין רבני? כל מקרה לפי נסיבותיו” עו”ד דנה גאוי יטיב: “גברים שרוצים לגדל את הילדים שלהם זה חוסר תום לב”
לפנינו עוד עתירה של אבא גרוש בבגץ נגד בתי הדין הרבניים על מזונות לא שוויוניים ולא הוגנים, מזונות עושק.  כמה עתירות כאלה צריך להגיש עד שלמישהו בבגץ ירעד הפופיק.  בג”ץ  2272/21.  פורסם 25/4/2022.   והפעם מי שנפנף את העתירה זה הקוקסינל ניל הנדל, קוקסינל שזכה לאחרונה בפרס אביר המשפט העברי.  אוי למשפט העברי שהוא מיושם בבבית...
לפנינו עוד עתירה של אבא גרוש בבגץ נגד בתי הדין הרבניים על מזונות לא שוויוניים ולא הוגנים, מזונות עושק.  כמה עתירות כאלה צריך להגיש עד שלמישהו בבגץ ירעד הפופיק.  בג”ץ  2272/21.  פורסם 25/4/2022.   והפעם מי שנפנף את העתירה זה הקוקסינל ניל הנדל, קוקסינל שזכה לאחרונה בפרס אביר המשפט העברי.  אוי למשפט העברי שהוא מיושם בבבית...