שוד המזונות בבד”ר 2: ענת ברון בגץ 8324/21 על 4 ילדים במשמורת האבא יקבל 0 מזונות ועל 2 ילדים במשמורת האמא ישלם לה 1,800 ש”ח מזונות. “זה לא הפליה אלא נסיבות ייחודיות”
מקרה מזעזע של הפליית גבר בבית דין רבני:  האבא הוא משמורן על 4 ילדים ושני ילדים במשמורת האישה, ובית הדין הרבני הטיל על האבא המשמורן לשלם לאימא 1,800 ש”ח על 2 הילדות שאצל האם. תעשו חישוב פשוט:  4 ילדים אצל האבא במשמורתו ואף אחד לא משלם עליהם מזונות, ו 2 ילדים אצל האישה והאבא צריך...
מקרה מזעזע של הפליית גבר בבית דין רבני:  האבא הוא משמורן על 4 ילדים ושני ילדים במשמורת האישה, ובית הדין הרבני הטיל על האבא המשמורן לשלם לאימא 1,800 ש”ח על 2 הילדות שאצל האם. תעשו חישוב פשוט:  4 ילדים אצל האבא במשמורתו ואף אחד לא משלם עליהם מזונות, ו 2 ילדים אצל האישה והאבא צריך...