שוד המזונות בבד”ר 1: יוסף אלרון בגץ 4842/21 בגץ מאשר לבית דין רבני להפלות בין גבר לאישה “אם ההפליה לא קיצונית” משמורת משותפת אמא מרוויחה יותר מאבא – 1,600 ש”ח מזונות זה לא הפליה קיצונית
בית דין רבני לא אמור לפסוק יותר מזונות לקטינים.  הסמכות היא בבית משפט למשפחה.  שם יש לאבא יותר סיכוי לקבל איכשהו הקלה מעושק המזונות.  אצל הדיינים בבית דין רבני, אלו רוצים להקיז מהאבא את טיפת הדם האחרונה, למצוץ היטב את הדם ולהגיש את ראשו הכרות של האבא לאישה על מגש של זהב. הנה עתירה שהגיע...
בית דין רבני לא אמור לפסוק יותר מזונות לקטינים.  הסמכות היא בבית משפט למשפחה.  שם יש לאבא יותר סיכוי לקבל איכשהו הקלה מעושק המזונות.  אצל הדיינים בבית דין רבני, אלו רוצים להקיז מהאבא את טיפת הדם האחרונה, למצוץ היטב את הדם ולהגיש את ראשו הכרות של האבא לאישה על מגש של זהב. הנה עתירה שהגיע...