קרמטוריום רבקה מקייס 11: כתבה פס”ד ש”לב טהור” היא כת מזיקה כי מפרידים ילדים מהורים אבל היא עצמה באכזריות מפרידה אלפי ילדים מאבות כל שנה
“כת” לב טהור עכשיו בחדשות.  ה”כת” הזו מייצרת בעיות משפטיות קשות בארץ ובעולם לגבי הזכות להתערב באוטונומיה של הפרט …

קרמטוריום רבקה מקייס 11: כתבה פס”ד ש”לב טהור” היא כת מזיקה כי מפרידים ילדים מהורים אבל היא עצמה באכזריות מפרידה אלפי ילדים מאבות כל שנה לקריאה »

“כת” לב טהור עכשיו בחדשות.  ה”כת” הזו מייצרת בעיות משפטיות קשות בארץ ובעולם לגבי הזכות להתערב באוטונומיה של הפרט …

קרמטוריום רבקה מקייס 11: כתבה פס”ד ש”לב טהור” היא כת מזיקה כי מפרידים ילדים מהורים אבל היא עצמה באכזריות מפרידה אלפי ילדים מאבות כל שנה לקריאה »