עצומה: מינוי ציון קאפח נשיא העליון שיחליף את אסתי חיות: ביטול שיטת הסניוריטי בבימ”ש עליון ו ומניעת מינויו של יצחק עמית הפולני האנאלי

הגיעה העת לשופט עליון מזרחי.  נמאס לנו מהפולנים והפולניות בעליון.  רק נזק הם עושים.  הביטו באסתי חיות זו שהיתה זנזונת מזרונים בלהקת חיל הנח”ל, ועם הפה שלה היא לא רק שרה, אלא עשתה גם מעשים מגונים בחיילים חבריה לזמירות הלהקה.  שיפוט הוגן היא לא עשתה. הביטו במיועד להחליפה, הפולני האנאלי יצחק עמית, זוועה קפוצת תחת, […]

The post עצומה: מינוי ציון קאפח נשיא העליון שיחליף את אסתי חיות: ביטול שיטת הסניוריטי בבימ”ש עליון ו ומניעת מינויו של יצחק עמית הפולני האנאלי appeared first on עדנה קרנבל.

הגיעה העת לשופט עליון מזרחי.  נמאס לנו מהפולנים והפולניות בעליון.  רק נזק הם עושים.  הביטו באסתי חיות זו שהיתה זנזונת מזרונים בלהקת חיל הנח”ל, ועם הפה שלה היא לא רק שרה, אלא עשתה גם מעשים מגונים בחיילים חבריה לזמירות הלהקה.  שיפוט הוגן היא לא עשתה. הביטו במיועד להחליפה, הפולני האנאלי יצחק עמית, זוועה קפוצת תחת, […]

The post עצומה: מינוי ציון קאפח נשיא העליון שיחליף את אסתי חיות: ביטול שיטת הסניוריטי בבימ”ש עליון ו ומניעת מינויו של יצחק עמית הפולני האנאלי appeared first on עדנה קרנבל.