עו”ד שלומית סטרוגנו סחטנית מזונות בפעולת קומדו מנגלה: סחטה הגדלת מזונות ל 5,850 שח מאבא במשמורת משותפת שקרס בגלל גובה המזונות ולא נשאר לו כסף לדלק – גועל נפש של ליאת דהן חיון
לפנינו עוד פסק דין מבחיל שאחראית לו סחטנית הגברים עו”ד שלומית סטרוגנו, וגם השופטת הנבלה ליאת דהן סטרוגנו טמנה ידה בצלחת. לאבא נקבעו הסדרי ראיה שוויוניים, אבל במקביל הטילו עליו מזונות גבוהים שהוא פשוט לא יכול היה לעמוד בהם.  עוה”ד של האישה רודפת אחרי האבא הזה בהוצאה לפועל (הוצאה להורג) של הקריות ומוציאה עליו עיקולים...
לפנינו עוד פסק דין מבחיל שאחראית לו סחטנית הגברים עו”ד שלומית סטרוגנו, וגם השופטת הנבלה ליאת דהן סטרוגנו טמנה ידה בצלחת. לאבא נקבעו הסדרי ראיה שוויוניים, אבל במקביל הטילו עליו מזונות גבוהים שהוא פשוט לא יכול היה לעמוד בהם.  עוה”ד של האישה רודפת אחרי האבא הזה בהוצאה לפועל (הוצאה להורג) של הקריות ומוציאה עליו עיקולים...