עו”ד ויקי פוני: נשים ישראליות הן כלבות ולכן טובת הכלב אחרי הגירושין היא 100% זמני התייחדות עם הכלב. שאול שוחט אישר שהגרושות אכן כלבות

איך מחלקים זמני שהות עם כלב אחרי הגירושין?  שאול שוחט, בערעור, קבע כי טובת הכלב היא עם האישה.  רציונל ממשי אין אבל ברור מדבריו שבגלל שנשים גרושות ישראליות הן כלבות, הרי שהזיווג המתאים להן הוא כלב. 22739-12-22 . את האישה ששאפה להתייחד עם הכלב ה 100% זמני שהות ייצגה ויקי פוני, כנראה כלבה גדולה בזכות […]

The post עו”ד ויקי פוני: נשים ישראליות הן כלבות ולכן טובת הכלב אחרי הגירושין היא 100% זמני התייחדות עם הכלב. שאול שוחט אישר שהגרושות אכן כלבות appeared first on עדנה קרנבל.

איך מחלקים זמני שהות עם כלב אחרי הגירושין?  שאול שוחט, בערעור, קבע כי טובת הכלב היא עם האישה.  רציונל ממשי אין אבל ברור מדבריו שבגלל שנשים גרושות ישראליות הן כלבות, הרי שהזיווג המתאים להן הוא כלב. 22739-12-22 . את האישה ששאפה להתייחד עם הכלב ה 100% זמני שהות ייצגה ויקי פוני, כנראה כלבה גדולה בזכות […]

The post עו”ד ויקי פוני: נשים ישראליות הן כלבות ולכן טובת הכלב אחרי הגירושין היא 100% זמני התייחדות עם הכלב. שאול שוחט אישר שהגרושות אכן כלבות appeared first on עדנה קרנבל.