עו”ד גרשון ברקוביץ יועמש חברת החשמל: “אם אישה גרושה לא בא לה לשלם חשבון חשמל, לא ננתק לה את החשמל ונעקל את הגרוש” בגץ 4988/19 “ויהי אור” של דפנה ברק ארז
עוד נושא עימו מתמודדים הגברים הגרושים שכמעט לא מדברים עליו זה החשבונות של חברת החשמל.  נשים גרושות מקבלות יעוץ לסלק את הבעל מהבית באמצעות תלונות שווא במשטרה. אחר כך הן יושבות בדירה (המשותפת) שנים עד שבית המשפט מבצע פירוק שיתוף והן לא משלמות לגבר דמי שימוש (שכורות) בדירה.  הן לא טורחות לשלם את חשבון החשמל,...
עוד נושא עימו מתמודדים הגברים הגרושים שכמעט לא מדברים עליו זה החשבונות של חברת החשמל.  נשים גרושות מקבלות יעוץ לסלק את הבעל מהבית באמצעות תלונות שווא במשטרה. אחר כך הן יושבות בדירה (המשותפת) שנים עד שבית המשפט מבצע פירוק שיתוף והן לא משלמות לגבר דמי שימוש (שכורות) בדירה.  הן לא טורחות לשלם את חשבון החשמל,...