עדנה קרנבל מציעה $100 פרס לכל מי שימסור את שמה ותמונתה של סרבנית הגט שנשלחה למאסר
נא לפנות ל ednakarnaval1@gmail.com. לדיני ישראל אין שום בושה לבייש גברים שהם מכריזים עליהם כסרבני גט ולפרסם את שמם …

עדנה קרנבל מציעה $100 פרס לכל מי שימסור את שמה ותמונתה של סרבנית הגט שנשלחה למאסר לקריאה »

נא לפנות ל ednakarnaval1@gmail.com. לדיני ישראל אין שום בושה לבייש גברים שהם מכריזים עליהם כסרבני גט ולפרסם את שמם …

עדנה קרנבל מציעה $100 פרס לכל מי שימסור את שמה ותמונתה של סרבנית הגט שנשלחה למאסר לקריאה »