ניכור הורי 18: עבודת הדוקטורט של דויויד וייסקופף “ניתוח כמותי של ניכור הורי בבתי המשפט הישראלים” פמינאציה מעודדת ניכור הורי כי לנקבות מותר הכל בישראל
מדוע בתי משפט ישראלים הם אלופי העולם בניכור הורי?  כי נשים מקבלות אוטומטית את הילדים, יכולות להוציא את המיץ לאבא ויודעות שלא יוטלו עליהן סנקציות.  כשאישה יודעת שהמזונות ישולמו לה אם האבא רואה את הילדים וגם אם לא, יש לה ענין לסחוט את האבא. כאשר אישה יודעת שאם תתלונן במשטרה שהאבא אלים ומשמש את הקטינים...
מדוע בתי משפט ישראלים הם אלופי העולם בניכור הורי?  כי נשים מקבלות אוטומטית את הילדים, יכולות להוציא את המיץ לאבא ויודעות שלא יוטלו עליהן סנקציות.  כשאישה יודעת שהמזונות ישולמו לה אם האבא רואה את הילדים וגם אם לא, יש לה ענין לסחוט את האבא. כאשר אישה יודעת שאם תתלונן במשטרה שהאבא אלים ומשמש את הקטינים...