מיכאל נבנצל שופט נוער מריונטה של הרווחה: עו”ס עינב נגר חטפה תינוקת מאמא יהלומה אשכנזי שבועיים אחרי לידה ונבנצל מתעלל ביהלומה
יש אימהות לביאות ויש לביאות פאלש.  יהלומה היא אמא לביאה.  עו”ס עינת נגב מבית דגן חטפה לה ילדה מבית יולדות ויהלומה הרביצה לה.  זו לביאה אמיתית.  ככה נלחמים על גורי הלביאות.  ה”לביאות פאלש” הן כל הגרושות הזונות שרק רוצות לסחוט כסף מהגרוש (למשל בובה לוי).  אלה לא לביאות.  אלה נחשות צפע.   את יהלומה העמידו...
יש אימהות לביאות ויש לביאות פאלש.  יהלומה היא אמא לביאה.  עו”ס עינת נגב מבית דגן חטפה לה ילדה מבית יולדות ויהלומה הרביצה לה.  זו לביאה אמיתית.  ככה נלחמים על גורי הלביאות.  ה”לביאות פאלש” הן כל הגרושות הזונות שרק רוצות לסחוט כסף מהגרוש (למשל בובה לוי).  אלה לא לביאות.  אלה נחשות צפע.   את יהלומה העמידו...