יוספה ברק 9: דפנה ברק ארז וטל חבקין זירגגו את יוספה ברק: “מכפישנית מקצועית שהטרילה את משרד הבריאות עם 500 פרסומי הטרדה מאיימת”
יוספה ברק יחצנית מכוני הכוסמטיקה הפסידה בערעור בעליון אצל השופטת דפנה ברק ארז. נדיר שאישה מפסידה אצל דפנה ברק ארז כך שאם השופטת הזונה הפמיניסטית הזו נכנסה האם אימא של יוספה, זה אומר שיוספה באמת העלתה את העצבים למערכת. מדובר במעל 500 פרסומים הטרלה וטינופת שיוספה פרסמה על שרון אלרועי פרייס, כולל פרסום טענה שהבן...
יוספה ברק יחצנית מכוני הכוסמטיקה הפסידה בערעור בעליון אצל השופטת דפנה ברק ארז. נדיר שאישה מפסידה אצל דפנה ברק ארז כך שאם השופטת הזונה הפמיניסטית הזו נכנסה האם אימא של יוספה, זה אומר שיוספה באמת העלתה את העצבים למערכת. מדובר במעל 500 פרסומים הטרלה וטינופת שיוספה פרסמה על שרון אלרועי פרייס, כולל פרסום טענה שהבן...