חולות הנפש בישראל מתלוננות על אליזבט יובן וצלר מבית חולי הנפש איתנים: “קשירות ובידוד זו לא שיטת טיפול – רוצות צו סגירה לאיתנים”
אליזבט יובן וצלר, מנהלת בית החולים הפסיכיאטרי לחולי נפש בירושלים מואשמת לאחרונה בכל מיני פשעים, טענות שמעלות נגדה המטופלות שלה חולות הנפש הירושלמיות.  לטענתן כאשר חולת נפש נתקפת האפיזודה פסיכוטית, היד קלה על ההדק לזרוק את החולה לבידוד, ואף לקשור אותה עד שההתקף הפסיכוטי יעבור. בהתקף פסיכוטי חולת הנפש עלולה לפצוע את עצמה, לדפוק את...
אליזבט יובן וצלר, מנהלת בית החולים הפסיכיאטרי לחולי נפש בירושלים מואשמת לאחרונה בכל מיני פשעים, טענות שמעלות נגדה המטופלות שלה חולות הנפש הירושלמיות.  לטענתן כאשר חולת נפש נתקפת האפיזודה פסיכוטית, היד קלה על ההדק לזרוק את החולה לבידוד, ואף לקשור אותה עד שההתקף הפסיכוטי יעבור. בהתקף פסיכוטי חולת הנפש עלולה לפצוע את עצמה, לדפוק את...