זיוני מוח השטן יצחק עמית 2: ביצר את מעמד העובדות הסוציאליות בתיקי נוער כאילו הן זרוע האלוהים. סובל מפטיש אאוגני. על פקידת הסעד כזרוע שיפוטית” בע”מ 4746/13
הגועליות של יצחק עמית ניכרת בכל פסק דין שהוא כותב.  כבר ב 20015 נכתבו עליו כתבות ביקורת נוקבת במיוחד על פסקי הדין שכתב בעיין זכותן של פקידות סעד לחוק נוער לחטוף ילדים מהורים למוסדות רווחה. לשיטתו של יצחק עמית, פקידת הסעד היא זרוע האלוהים.  אין לחקור אותה ואין לפקפק בה.  זכותה לעשות מה שהיא רוצה. ...
הגועליות של יצחק עמית ניכרת בכל פסק דין שהוא כותב.  כבר ב 20015 נכתבו עליו כתבות ביקורת נוקבת במיוחד על פסקי הדין שכתב בעיין זכותן של פקידות סעד לחוק נוער לחטוף ילדים מהורים למוסדות רווחה. לשיטתו של יצחק עמית, פקידת הסעד היא זרוע האלוהים.  אין לחקור אותה ואין לפקפק בה.  זכותה לעשות מה שהיא רוצה. ...