השופט אריאל ואגו-וגינה בימ”ש מח’ ב”ש: “שגעון גדלות” ו”רודף תהילה” אינם לשון הרע. אין תפקידו של בית משפט להכתיב סטנדרטים של טעם טוב בכתיבה עיתונאית ע”א 7079-09-15

השופט אריאל ואגו ביהמ”ש מחוזי ב”ש: הביטויים “שגעון גדלות” ו”רודף תהילה” אינם לשון הרע. אין תפקידו של בית משפט להכתיב סטנדרטים של טעם טוב בכתיבה עיתונאית ראו פס”ד בלשון הרע של אריאלה ואגו וגינה:   אבי הלוי נ מנחם הגלילי ע”א 7079-09-15. את התובע ייצג אשר חפוטה חופי (המפסיד).  את הנתבעים ייצג שרון גלילי (המנצח).   […]

The post השופט אריאל ואגו-וגינה בימ”ש מח’ ב”ש: “שגעון גדלות” ו”רודף תהילה” אינם לשון הרע. אין תפקידו של בית משפט להכתיב סטנדרטים של טעם טוב בכתיבה עיתונאית ע”א 7079-09-15 appeared first on עדנה קרנבל.

השופט אריאל ואגו ביהמ”ש מחוזי ב”ש: הביטויים “שגעון גדלות” ו”רודף תהילה” אינם לשון הרע. אין תפקידו של בית משפט להכתיב סטנדרטים של טעם טוב בכתיבה עיתונאית ראו פס”ד בלשון הרע של אריאלה ואגו וגינה:   אבי הלוי נ מנחם הגלילי ע”א 7079-09-15. את התובע ייצג אשר חפוטה חופי (המפסיד).  את הנתבעים ייצג שרון גלילי (המנצח).   […]

The post השופט אריאל ואגו-וגינה בימ”ש מח’ ב”ש: “שגעון גדלות” ו”רודף תהילה” אינם לשון הרע. אין תפקידו של בית משפט להכתיב סטנדרטים של טעם טוב בכתיבה עיתונאית ע”א 7079-09-15 appeared first on עדנה קרנבל.