השוטרת עו”ד איילת רזין בית אור מתחפשת לקטינה ברשת ומחפשת גברים שיראו לה זין הצליחה להפיל בפח את השוטר עופר מזרחי. השופטים אברהם הימן ודבורה ברלינר סידרו לו צא”פ כי הוא שוטר
לפנינו סיפור על שוטר בשם עופר מזרחי אשר נתפס 3 פעמים מתכתב עם קטינות או שוטרות המתחזות לקטינות ומציע לעשות להן קנילינגוס בכוס, או שהציע לחשוף את איבר מינו לשוטרת המתחזה, או שהציע לשלישית שהיא תצפה בו מענג את עצמו. השוטרת אילת רזין בית אור התחפשה לקטינה וניסתה לפתות אותו. משהצליחה לפענח את זהותו וכתובתו...
לפנינו סיפור על שוטר בשם עופר מזרחי אשר נתפס 3 פעמים מתכתב עם קטינות או שוטרות המתחזות לקטינות ומציע לעשות להן קנילינגוס בכוס, או שהציע לחשוף את איבר מינו לשוטרת המתחזה, או שהציע לשלישית שהיא תצפה בו מענג את עצמו. השוטרת אילת רזין בית אור התחפשה לקטינה וניסתה לפתות אותו. משהצליחה לפענח את זהותו וכתובתו...