הפרקליטה אורית קוטב מודיעה על הקמת מרשם גנבות הזרע שייקרא: “הרשם לקשרי משפחה”. “למה ללכת לבנק הזרע אם אפשר לגנוב זרע ולקבל ספונסור לכל החיים”?

הפרקליטה אורית קוטב מדווחת בגיליון 50 של מגזין “עורך הדין” כי הפרקליטות יוזמת הוצאת תביעות אבהות מבית משפט למשפחה והעברתם לטפול “בגוף מנהלי, שיהיה מוסמך לתת צווים לבדיקה גנטית לאבהות, ובהתאם לתוצאות הבדיקה ליתן צו הקובע את האבהות”. לדבריה יוקם “גוף מנהלי” שייקרא “רשם קשרי משפחה” והנשים יפנו אליו כדי לקבל רשות לעשות בדיקת דנ”א […]

The post הפרקליטה אורית קוטב מודיעה על הקמת מרשם גנבות הזרע שייקרא: “הרשם לקשרי משפחה”. “למה ללכת לבנק הזרע אם אפשר לגנוב זרע ולקבל ספונסור לכל החיים”? appeared first on עדנה קרנבל.

הפרקליטה אורית קוטב מדווחת בגיליון 50 של מגזין “עורך הדין” כי הפרקליטות יוזמת הוצאת תביעות אבהות מבית משפט למשפחה והעברתם לטפול “בגוף מנהלי, שיהיה מוסמך לתת צווים לבדיקה גנטית לאבהות, ובהתאם לתוצאות הבדיקה ליתן צו הקובע את האבהות”. לדבריה יוקם “גוף מנהלי” שייקרא “רשם קשרי משפחה” והנשים יפנו אליו כדי לקבל רשות לעשות בדיקת דנ”א […]

The post הפרקליטה אורית קוטב מודיעה על הקמת מרשם גנבות הזרע שייקרא: “הרשם לקשרי משפחה”. “למה ללכת לבנק הזרע אם אפשר לגנוב זרע ולקבל ספונסור לכל החיים”? appeared first on עדנה קרנבל.