הפסד צורב לעוה”ד דב פרימר ואילנית וייל: ייצגו סרבנית גט 40 שנה “נשואה על הנייר” שדרשה להחריג מעיזבון חצי מהרכוש כי “תשלום מזונות מהווה המשכה רעיונית של המשק המשותף”. חטפו 35,000 ש”ח הוצאות
לפנינו הליכי סרק לצו הצהרתי אחרי הגשת התנגדות סרק לצוואה.  המגישה היא סרבנית גט במשך 40 שנה שהתעללה בבעלה, ונשארה נשואה לו על הנייר 40 שנה.  כשהוא נפטר הוא הוריש לה 10 אגורות. הזונה מיאנה להשלים עם רוע הגזירה ופנתה לעורכי הדין דב פרימר ואילנית וייל (אחת שבעצמה מרצה בלשכה ואומרת שמי שמגיש התנגדויות סרק...
לפנינו הליכי סרק לצו הצהרתי אחרי הגשת התנגדות סרק לצוואה.  המגישה היא סרבנית גט במשך 40 שנה שהתעללה בבעלה, ונשארה נשואה לו על הנייר 40 שנה.  כשהוא נפטר הוא הוריש לה 10 אגורות. הזונה מיאנה להשלים עם רוע הגזירה ופנתה לעורכי הדין דב פרימר ואילנית וייל (אחת שבעצמה מרצה בלשכה ואומרת שמי שמגיש התנגדויות סרק...