הפסד צורב לעו”ד ענבר שמואלי אבואב ועו”ד מיטל נחמד ייצגו ילדי גרושה נקמנית בניכור הורי 30 שנה מאביהם חולה סרטן וביקשו לבטל צוואה לבית כנסת בגלל 10 מ”ג מורפיום
הגרושות הישראליות לא מפסיקות לרדוף את הגרושים שלהם בשל תאוות הכסף הישראלית הידועה שלא באה על סיפוקה.  הנה מקרה בו גרושה גועלית אחרי 30 שנה שניכרה את האבא מילדיו 30 שנה, שולחת אותם לדרוש את ליטרת הבשר מהירושה שלו……  שמעתם טוב:  אנשים שהם כיום בני 29-39 וש 30 שנה לא דיברו אם האבא שלהם, באים...
הגרושות הישראליות לא מפסיקות לרדוף את הגרושים שלהם בשל תאוות הכסף הישראלית הידועה שלא באה על סיפוקה.  הנה מקרה בו גרושה גועלית אחרי 30 שנה שניכרה את האבא מילדיו 30 שנה, שולחת אותם לדרוש את ליטרת הבשר מהירושה שלו……  שמעתם טוב:  אנשים שהם כיום בני 29-39 וש 30 שנה לא דיברו אם האבא שלהם, באים...