הפסד צורב לעו”ד יעקב יעקובי: עיקל בזדון 50,000 ש”ח מגמלת אבא 100% נכה עבור מזונות שלא הגיעו לאישה. הרשם אסף אבני קיבל טענת פרעתי
איזה תיקים מעפנים לוקח עו”ד יעקב יעקובי לייצוג? הסיפור הזה לא יאומן ונגמר בנס. אישה תבעה מזונות בבית דין …

הפסד צורב לעו”ד יעקב יעקובי: עיקל בזדון 50,000 ש”ח מגמלת אבא 100% נכה עבור מזונות שלא הגיעו לאישה. הרשם אסף אבני קיבל טענת פרעתי לקריאה »

איזה תיקים מעפנים לוקח עו”ד יעקב יעקובי לייצוג? הסיפור הזה לא יאומן ונגמר בנס. אישה תבעה מזונות בבית דין …

הפסד צורב לעו”ד יעקב יעקובי: עיקל בזדון 50,000 ש”ח מגמלת אבא 100% נכה עבור מזונות שלא הגיעו לאישה. הרשם אסף אבני קיבל טענת פרעתי לקריאה »