הפסד צורב לעו”ד חיה גרשוני: המליצה לחרדית שחזרה בשאלה לרשום ילדה לגן חילוני בניגוד לרצון האב והדיין צבי בירנבאום כפה עליה לרשום לכיתה א’ בבי”ס ממלכתי דתי
אישה חילונית שהיתה חרדית רשמה על דעת עצמה את הילדה לגן חילוני וכעת האב מבקש למנוע רשימת הילדה לכיתה א’ חילונית.  מה אחת כזו עושה בכלל בבית דין רבני?  איזה סיכוי היה לה??? הדיינים החליטו שהילדה תירשם למוסד ממלכתי דתי, לא חילוני ולא חרדי. צביעות ברבנות – ממתי מתחשבים ברצון האב??? האישה יוצגה ע”י עו”ד...
אישה חילונית שהיתה חרדית רשמה על דעת עצמה את הילדה לגן חילוני וכעת האב מבקש למנוע רשימת הילדה לכיתה א’ חילונית.  מה אחת כזו עושה בכלל בבית דין רבני?  איזה סיכוי היה לה??? הדיינים החליטו שהילדה תירשם למוסד ממלכתי דתי, לא חילוני ולא חרדי. צביעות ברבנות – ממתי מתחשבים ברצון האב??? האישה יוצגה ע”י עו”ד...