הפסד צורב לעו”ד דני שרמן ומירית ארביב ליאני יעצו לאישה להעליל שהבעל אנס את הבת, מירה רום פלאי צ’יפרה את האישה העבריינית במשמורת משותפת
תראו איזה נבלה השופטת מירה רום פלאי מראשל”צ.  אישה זונה העלילה על בעלה שאנס את הבת שלה וגרמה לניכור הורי.  האישה יוצגה ע”י דני שרמן ומירית ארביב ליאני. השופטת מירה רום פלאי קיבלה את על טענות האב שזו עלילת דם מהסוג הנחות ביותר, ושמדובר באישה שטנית נרקיסיסטית שמנכרת את האב ורוצה לחלוב ממנו כסף.  אז...
תראו איזה נבלה השופטת מירה רום פלאי מראשל”צ.  אישה זונה העלילה על בעלה שאנס את הבת שלה וגרמה לניכור הורי.  האישה יוצגה ע”י דני שרמן ומירית ארביב ליאני. השופטת מירה רום פלאי קיבלה את על טענות האב שזו עלילת דם מהסוג הנחות ביותר, ושמדובר באישה שטנית נרקיסיסטית שמנכרת את האב ורוצה לחלוב ממנו כסף.  אז...