הנהלת בתי המשפט (דנה אביטל) מפיצים מניפולציות סטטיסטיות בדו”ח השנתי: מוכרים בלוף לציבור שתיק גירושין נמשך 5.5 חודשים בממוצע – ובמציאות 5-8 שנים!!!!
מי מאמין לנתונים סטטיסטיים שמפיצים הרשויות בישראל?  אף אחד.  כל מחלקות הסטטיסטיקה בכל רשויות המדינה מסלפות את הסטטיסטיקה, משבשות …

הנהלת בתי המשפט (דנה אביטל) מפיצים מניפולציות סטטיסטיות בדו”ח השנתי: מוכרים בלוף לציבור שתיק גירושין נמשך 5.5 חודשים בממוצע – ובמציאות 5-8 שנים!!!! לקריאה »

מי מאמין לנתונים סטטיסטיים שמפיצים הרשויות בישראל?  אף אחד.  כל מחלקות הסטטיסטיקה בכל רשויות המדינה מסלפות את הסטטיסטיקה, משבשות …

הנהלת בתי המשפט (דנה אביטל) מפיצים מניפולציות סטטיסטיות בדו”ח השנתי: מוכרים בלוף לציבור שתיק גירושין נמשך 5.5 חודשים בממוצע – ובמציאות 5-8 שנים!!!! לקריאה »