המשחטה של חננאל שרעבי: דוקטורית למשפטים במשמורת משותפת והכנסה דומה תקבל גם מזונות וגם דמי טיפול (קנס פמיניזם) אבל מי שגרה עם משפחתה לא זכאית לדמי מדור 36151-12-17
לפנינו עוד החלטה פמינאצית מבית היוצר של הרכבי ערעורי מזונות חיפה עם חננאל שרעבי, אספרנצה אלון וסארי ג’יוסי.  הערעור הוא על השופט טל פפרני שהפחית מעט מאוד מזונות לגבר (שהוא עו”ד) על סמך הלכת בעמ 919/15. זה מקרה קלאסי שבו לא צריך לשלם מזונות בכלל.  יש 3 ילדים.  האבא יכול ורוצה להיות משמורן ב 50%...
לפנינו עוד החלטה פמינאצית מבית היוצר של הרכבי ערעורי מזונות חיפה עם חננאל שרעבי, אספרנצה אלון וסארי ג’יוסי.  הערעור הוא על השופט טל פפרני שהפחית מעט מאוד מזונות לגבר (שהוא עו”ד) על סמך הלכת בעמ 919/15. זה מקרה קלאסי שבו לא צריך לשלם מזונות בכלל.  יש 3 ילדים.  האבא יכול ורוצה להיות משמורן ב 50%...