גרושה מהגהנום 45: אוליביה שפר בת 71 טירפדה מכירת דירה בטענה ש”בעלי שלך סכין” והשתתפה בכתבת חיסול קריירה שעשה ברוך קרא להכפשת השופט ארז שני כמי ש”עויין נקבות”
ב 12/10/2021 הזמינו דפנה הקר ושדולת הנשים כתבת הכפשה לחיסול הקריירה המקצועית של השופט ארז שני מליצן העיתונות ברוך קרא.  הטענה בכתבה היתה שהוא מתעלם מטענות של נשים על אלימות של גברים וכופה על הנשים בעל כורחן להפגיש בין האבא והילדים שלו כדי למגר ניכור הורי. בשדולת הנשים טוענים שאין כזזה דבר ניכור הורי כי...
ב 12/10/2021 הזמינו דפנה הקר ושדולת הנשים כתבת הכפשה לחיסול הקריירה המקצועית של השופט ארז שני מליצן העיתונות ברוך קרא.  הטענה בכתבה היתה שהוא מתעלם מטענות של נשים על אלימות של גברים וכופה על הנשים בעל כורחן להפגיש בין האבא והילדים שלו כדי למגר ניכור הורי. בשדולת הנשים טוענים שאין כזזה דבר ניכור הורי כי...