גרושה מהגהנום 44: אורה אדלר חטפה קובלנה פלילית כי נכנסה לבית הגרוש וצילמה מסמכים. השופט הפמיניסט אריה רומנוב זיכה ובערעור הורשעה. טענה שיש לה “ענין אישי כשר”
לפנינו מקרה ישן של גרושה מהגהנום אורה אדלר, שהשתמשה במפתח שהיה לה של הבית הגרוש, נכנסה לבית וצילמה מסמכים פרטיים ובנקאיים והגישה אותם לבית משפט למשפחה.  כמו כן הפיצה על הגרוש לשון הרע שהוא מרעיל את הילדים. הגרוש באמצעות בא כוחו אוריאל עטרי הגיש נגד הגרושה מהגנום קובלנה פלילית.  אנו מצלילם לכל גבר גרוש שאשו...
לפנינו מקרה ישן של גרושה מהגהנום אורה אדלר, שהשתמשה במפתח שהיה לה של הבית הגרוש, נכנסה לבית וצילמה מסמכים פרטיים ובנקאיים והגישה אותם לבית משפט למשפחה.  כמו כן הפיצה על הגרוש לשון הרע שהוא מרעיל את הילדים. הגרוש באמצעות בא כוחו אוריאל עטרי הגיש נגד הגרושה מהגנום קובלנה פלילית.  אנו מצלילם לכל גבר גרוש שאשו...