גזר דין לרוני קאשי (אבא בגניבת זרע) 14 חודש קלבוש על זילות שופט משפחה אצל השופט גיא אבנון 60110-12-19

מי שיושב בשקט לפי הוראה של עורכי דין “כי השופט יתחשב בך”… יקבל את מה שרוני קאשי קיבל.  14 חודש קלבוש כי כתב את מה שהוא חושב על השופט שניתק אותו מהבן שלו (שמואל בר יוסף).  60110-12-19. השופט גיא אבנון ממש התחשב בשקט של קאשי שישב בשקט….  “רק” 14 חודש.  

The post גזר דין לרוני קאשי (אבא בגניבת זרע) 14 חודש קלבוש על זילות שופט משפחה אצל השופט גיא אבנון 60110-12-19 appeared first on עדנה קרנבל.

מי שיושב בשקט לפי הוראה של עורכי דין “כי השופט יתחשב בך”… יקבל את מה שרוני קאשי קיבל.  14 חודש קלבוש כי כתב את מה שהוא חושב על השופט שניתק אותו מהבן שלו (שמואל בר יוסף).  60110-12-19. השופט גיא אבנון ממש התחשב בשקט של קאשי שישב בשקט….  “רק” 14 חודש.  

The post גזר דין לרוני קאשי (אבא בגניבת זרע) 14 חודש קלבוש על זילות שופט משפחה אצל השופט גיא אבנון 60110-12-19 appeared first on עדנה קרנבל.