גברים אסירים בציון 1: הקוקסי נפתלי שילה “אין מניעה להפוך גבר לא ישראלי “אסיר בציון” ולהוציא לו עיכוב יציאה”. עו”ד מיכאל גבור טמן מלכודת מוות לגבר מאנגליה
גברים “אסירים בציון”…  יש כזה דבר.  הכוונה לגברים אזרחים זרים שנישאים לישראליות או שהביאו לעולם ילד עם ילדה ישראלית, והגיעו לישראל להעיד במשפט או לראות את הילדים שלהם, והאישה מוציאה עליהם צו עיכוב יציאה. בבת אחת הם נהפכים אסירים בציון, ושופטי ישראל מייחלים למותם.   הגברים הללו תקועים בישראל, לפעמים בלי רישיון לעבודה ובלי אשרת...
גברים “אסירים בציון”…  יש כזה דבר.  הכוונה לגברים אזרחים זרים שנישאים לישראליות או שהביאו לעולם ילד עם ילדה ישראלית, והגיעו לישראל להעיד במשפט או לראות את הילדים שלהם, והאישה מוציאה עליהם צו עיכוב יציאה. בבת אחת הם נהפכים אסירים בציון, ושופטי ישראל מייחלים למותם.   הגברים הללו תקועים בישראל, לפעמים בלי רישיון לעבודה ובלי אשרת...