בשורות לאבות מבד”ר נתניה: הדיין צבי בוקשפן קבע זכות האבא לקבל משמורת על בנים מעל גיל 6 ויש גם הלכה שגם מתחת לגיל 6 בנים יגורו עם האב
בשורות לאבות הגרושים מבית הדין הרבני.  הדיין צבי בוקשטיין קובע שעל פי ההלכה האבות צריכים לקבל משמורת על בנים …

בשורות לאבות מבד”ר נתניה: הדיין צבי בוקשפן קבע זכות האבא לקבל משמורת על בנים מעל גיל 6 ויש גם הלכה שגם מתחת לגיל 6 בנים יגורו עם האב לקריאה »

בשורות לאבות הגרושים מבית הדין הרבני.  הדיין צבי בוקשטיין קובע שעל פי ההלכה האבות צריכים לקבל משמורת על בנים …

בשורות לאבות מבד”ר נתניה: הדיין צבי בוקשפן קבע זכות האבא לקבל משמורת על בנים מעל גיל 6 ויש גם הלכה שגם מתחת לגיל 6 בנים יגורו עם האב לקריאה »