בזבוז כספי ציבור: סימונה שטיינמץ נציבת תלונות ילדים באומנה מקבלת 60,000 ש”ח בחודש עבור 14 שיחות מילדים בחודש שמתלוננים אצלה (יומיים עבודה בחודש)

על מה מקבלת בהמת המגדר עו”ס סימונה שטיינמץ משכורת של 60,000 ש”ח בחודש?  סידרו לה ג’וב מפואר של נציבת תלונות של ילדים באומנה, אבל הילדים לא פונים אליה.  מי שכן פונה מקבל תשובה ש”יחודדו הנהלים”.  הילדים יודעים שאין מה לפנות אל המטומטמת הזאת. היא לא עושה כלום. המטומטמת סימונה שטיינמץ מתרצת את העובדה שלא פונים […]

The post בזבוז כספי ציבור: סימונה שטיינמץ נציבת תלונות ילדים באומנה מקבלת 60,000 ש”ח בחודש עבור 14 שיחות מילדים בחודש שמתלוננים אצלה (יומיים עבודה בחודש) appeared first on עדנה קרנבל.

על מה מקבלת בהמת המגדר עו”ס סימונה שטיינמץ משכורת של 60,000 ש”ח בחודש?  סידרו לה ג’וב מפואר של נציבת תלונות של ילדים באומנה, אבל הילדים לא פונים אליה.  מי שכן פונה מקבל תשובה ש”יחודדו הנהלים”.  הילדים יודעים שאין מה לפנות אל המטומטמת הזאת. היא לא עושה כלום. המטומטמת סימונה שטיינמץ מתרצת את העובדה שלא פונים […]

The post בזבוז כספי ציבור: סימונה שטיינמץ נציבת תלונות ילדים באומנה מקבלת 60,000 ש”ח בחודש עבור 14 שיחות מילדים בחודש שמתלוננים אצלה (יומיים עבודה בחודש) appeared first on עדנה קרנבל.