בוז לשופט ניל הנדל הסניף את הוסת של אנה רובינזון גורביץ’: אי תחולה רטרואקטיבית להלכת השוויון במזונות (בעמ 919/15) בבע”מ 7670/18 “היהדות מורה לחסל את הגבר ולכן תקדים העליון לא מהווה שינוי נסיבות”
ניל הנדל הוא סחורה רקובה המתפקד כשופט בית משפט עליון על תקן מייצג המתנחלים מהיהדות הסרוגה.  בפועל הוא מייצג את שדולת הווגינות ואת האג’נדה הפמינאצית.  זוועה של שופט.  הכי בדיחה זה שעוד מחלקים לנבלה הזה פרס “יקיר המשפט העברי”.  בפועל הוא מעוות את המשפט העברי, יוצק לו תכנים פמיניסטיים ומציג את הפירות הרקובים של העבודה...
ניל הנדל הוא סחורה רקובה המתפקד כשופט בית משפט עליון על תקן מייצג המתנחלים מהיהדות הסרוגה.  בפועל הוא מייצג את שדולת הווגינות ואת האג’נדה הפמינאצית.  זוועה של שופט.  הכי בדיחה זה שעוד מחלקים לנבלה הזה פרס “יקיר המשפט העברי”.  בפועל הוא מעוות את המשפט העברי, יוצק לו תכנים פמיניסטיים ומציג את הפירות הרקובים של העבודה...