אסתר חיות דוחה בקשת פסלות 3 שופטים שנחשפו לחומרים לא קבילים “תיאוריית הצבירה לא חלה על שופטים בתיק פלילי שנחשפו למסה קריטית של חומר”. הפרקליטה שרית חתוקה: אין בעיה ששופט ייחשף לחומר לא קביל. פרשת כטייר עודה
הנה עוד משהו מעוות בהלכות הנהוגות בישראל בדיני פלילים.  שופטים הישובים בדין פלילי אמורים להיחשף רק לראיות קבילות.  מי שנחשף לראיות לא קבילות אמור להיות פסול. בגלל זה יש הפרדה בין “השופט בתיק בעיקרי” לבין “השופט בחומרי החקירה”, ו”השופט בתיק המעצרים”.  חומרי החקירה מכילים הרבה מידע לא מבוסס, שטויות ששוטרים כותבים כמזכרים, רכילויות ששוטרים מכנים...
הנה עוד משהו מעוות בהלכות הנהוגות בישראל בדיני פלילים.  שופטים הישובים בדין פלילי אמורים להיחשף רק לראיות קבילות.  מי שנחשף לראיות לא קבילות אמור להיות פסול. בגלל זה יש הפרדה בין “השופט בתיק בעיקרי” לבין “השופט בחומרי החקירה”, ו”השופט בתיק המעצרים”.  חומרי החקירה מכילים הרבה מידע לא מבוסס, שטויות ששוטרים כותבים כמזכרים, רכילויות ששוטרים מכנים...